วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2553

ดูช่อง dmc (dmc.tv) บน iphone ipod ipad

ปัจจุบัน มี 2วิธี
1.ไม่ลงโปรแกรม เข้าผ่าน m.dmc.tv

2.ลงโปรแกรม
2.1 ตัวฟรี (ไม่ค่อยเวร์คพอดูได้) หาใน app store ชื่อ โปรแกรม streamer
2.2 ตัวไม่ฟรี หาใน app store ชื่อ netTV
ทดสอบโปรแกรมได้ จากลิงค์นี้ http://upload.manyfile.com/get.php?7ac4c1d781e078241a22d9237adc8f8f,3
แรกมาโปรแกรมให้ชมผ่าน WIFI อย่างเดียว
หากต้องการชมผ่าน EDGE,3G ต้องไปเปิดระบบ ใน setting ก่อนน๊ะครับ
วิธีการ
เข้า Settings
เลื่อนลงหา netTVตั้ง Cellular network ให้เป็น ON
แค่นี้ก็สามารถรับชมรายการสดด้วยแอป netTV ผ่าน 3G,EDGE ได้แล้ว